Wie is verantwoordelijk voor een uitvaart?

De financiĆ«le verantwoordelijkheid van een uitvaart ligt bij de wettelijk partner, kinderen, aangetrouwde kinderen, ouders, schoonouders en stiefouders.

Wettelijk gezien kan de directe familie niet gedwongen worden de verantwoordelijkheid van een uitvaart op zich te nemen. In dat geval kunnen anderen die verantwoordelijkheid op zich nemen. Zij worden dan opdrachtgever. In dat geval zijn ze ook financieel verantwoordelijk.

Als niemand verantwoordelijkheid wil nemen voor de uitvaart, dan is de gemeente de aangewezen instantie om de uitvaart te organiseren. Dat neemt niet weg dat de bovengenoemde familieleden financieel verantwoordelijk blijven. De gemeente kan dan achteraf de kosten verhalen. Het beleid hierin verschilt per gemeente.